Plastron WKF
79,00 € 79,00 € 79.0 EUR
Kata Master
129,00 € 129,00 € 129.0 EUR
BUJIN SHIRO TOKAIDO
89,00 € 89,00 € 89.0 EUR
Shoshin
27,25 € 27,25 € 27.25 EUR
Mitaines de karaté Tokaido
30,00 € 30,00 € 30.0 EUR
Ceinture de karaté WKF - Tokaido
15,00 € 15,00 € 15.0 EUR
Ultimate
234,00 € 234,00 € 234.0 EUR
Kata Master Athletic WKF
189,00 € 189,00 € 189.0 EUR
Silber Tsunami
89,00 € 89,00 € 89.0 EUR
Tsunami Gold
130,00 € 130,00 € 130.0 EUR
Hayate
189,00 € 189,00 € 189.0 EUR
Kumite Master
87,99 € 87,99 € 87.99 EUR
MASTER PRO WKF
129,00 € 129,00 € 129.0 EUR
Nissaka
45,00 € 45,00 € 45.0 EUR
Tibia + Pied Tokaido
50,00 € 50,00 € 50.0 EUR
Yakudo
193,80 € 193,80 € 193.8 EUR
Coquille WKF homme - Tokaido
20,00 € 20,00 € 20.0 EUR